Ontwerp van analoge schakelingen en bouwblokken


lesgevers
en
medewerkers

inhoud
voorkennis
evaluatie

  • Doel: inzicht verschaffen in het ontwerp van elektronische schakelingen en bouwstenen.
  • Inhoud: oscillatoren, fazevergrendeling, SC circuits (principe, toepassingen, onvolmaaktheden), inleiding tot versterkerontwerp (zie ook ECTS- fiche).

  • Voorkennis: Analoge Elektronica.
  • Evaluatie: beoordeling van practicumwerk, schriftelijk examen (gesloten boek)

praktische
organisatie
en links

  • lessen: oneven semesters, maandag 11h30 (Plat. aud. B), woensdag 11h30 (Plat. aud. C)
  • oefeningen: oneven semesters, dinsdag 14h30 (ELIS, Technicum verd. -3 voor laboratoriumwerk, leszaal Soete (Technicum verdieping -2) voor andere oefeningen)
  • Organisatie: werkplan, semesterplan werkcolleges
  • Informatie over het ontwerpsproces (o.a. over ontwerpssoftware)