De CAS-groep maakt deel uit van vakgroep ELIS aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.
De CAS-groep doet onderzoek over analoog IC ontwerp in CMOS, met een bijzondere focus op analoog naar digitaal (A/D) en digitaal naar analoog (D/A) omzetters met hoge precisie en/of hoge snelheid.
Belangrijke onderzoeksthemas zijn onder andere gepijplijnde A/D omzetters en sigma-delta modulatoren. Verder wordt ook onderzoek verricht naar Klasse-D versterkers.
Meer details vindt u in onze publicaties (zoek op de naam van de auteur).
Het voorbije decennium, heeft de CAS-groep een aanzienlijke expertise opgebouwd op het vlak van geavanceerde sensorsystemen meer bepaald rond micro-mechanische (MEMS) inertiaalsensoren met hoge precisie. Met dergelijke sensoren kan men versnellingen (accelerometers) en rotatie-snelheden (gyroscopen) meten. Het gevoerde onderzoek verloopt i.s.m. universitaire en industriële partners.
De CAS-groep heeft een ruime expertise met academisch onderwijs in het vakgebied elektronica, en dit voor basiscursussen zowel als voor geavanceerde opleidingsonderdelen. Hierop voortbouwend werd ook onderzoek gestart naar integratie van e-learning in dit onderwijs.
De CAS-groep biedt ook onderwerpen aan voor masterproeven over analoog IC ontwerp in CMOS.


english version here (top on the right)