E-learning


Recente veranderingen in de ingenieursopleiding (versoepeling toelatingsvoorwaarden, diversificatie in het leertempo o.a. door het creditsysteem) maken de doelgroep minder homogeen en vragen een meer gepersonaliseerde aanpak.
Algemene webgebaseerde leeromgevingen bieden een handige toegang tot relevante informatie (leermaterilaal, planning) en bevatten vaak een forum voor discussie. Zo vergemakkelijken ze het leren maar ze grijpen niet rechtstreeks in op het leerproces.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar flexibilisering en tegelijk de werklast voor docenten en begeleiders binnen de perken te houden, werd nagegaan of het mogelijk was bepaalde vakspecifieke deeltaken te automatiseren. In het bijzonder werd de aandacht gericht op deeltaken waar een gepersonaliseerde aanpak vereist is (en die de begeleiders dus veel tijd kosten).

Circuit Analyse Trainer (CASTr)

Circuitanalyse behoort tot de basiskennis in de ingenieurswetenschappen - elektrotechniek. Het ontwikkelen van vaardigheden om elektronische schakelingen (symbolisch) te analyseren is een essentieel leerdoel in het vakgebied.

Vanuit de ruime ervaring met onderwijs in de electronica werd hiervoor een nieuwe webgebaseerde trainer ontworpen en gerealiseerd. Geïnspireerd door reacties van gebruikers, wordt deze toepassing nog verder gestroomlijnd en uitgebreid.

De CAS-groep onderzoekt ook de haalbaarheid en het mogelijk potentieel van andere domein-specifieke toepassingen.

Publicaties

[1] Ludo Weyten, Pieter Rombouts en Jeroen De Maeyer "Web-based trainer for electrical circuit analysis," IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, Vol. 52, pp. 185-189 (2009)
[2] Ludo Weyten, Pieter Rombouts, Benoit Catteau en Maarten De Bock "Validation of Symbolic Expressions in Circuit Analysis E-Learning," IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, Vol. 54, pp. 564-568, Nov. 2011.