Ontwerpssoftware

Er bestaat een uitgebreide waaier aan ontwerpsoftware, zowel vrij als commercieel.
Een verstandige keuze vereist dus heel wat afwegingen.
Gebruikelijke categoriën van ontwerpssoftware zijn:

  • Software voor signaalbehandeling
  • Software voor circuitsimulatie
  • Geïntegreerde pakketten