Het ontwerpsproces

Het ontwerp van analoge schakelingen en bouwstenen verloopt zoals elk ander doordacht ontwerpproces:

  • Doelstellingen duidelijk formuleren
  • Splitsen in deelproblemen
  • Alternatieven evalueren en keuzen maken (Iteratief proces)
  • Hierbij kunnen ook andere (niet-technische) aspecten belangrijk zijn.

    De ontwerper werkt op verschillende abstractieniveaus.
    Het ontwerpsproces kan gedeeltelijk geautomatiseerd zijn en wordt ondersteund door geschikte software.