Robbe Riem


Robbe Riem is geboren in Ieper op 25 Februari 1994. In de periode van 2012 tot 2017, volgde hij de ingenieursopleiding aan de Universiteit Gent, met een major in Electronische Circuits en Systemen. Zijn thesis ging over hoogfrequent ontwerp, en had de titel ‘Co-design of an active antenna as building block for next-generation arrays above 6 GHz’.

Na zijn studies begon Robbe te werken als doctoraal onderzoeker in het vakgebied analoog ontwerp in de onderzoeksgroep CAS (ELIS, UGent). Zijn onderzoek gaat over Angular Position Sensing.

Onderwijs

  • Analog Circuits and Building Blocks

Onderzoek

contact


ir. Robbe Riem
Universiteit Gent
Vakgroep Elektronica en informatiesystemen (ELIS)
iGent - Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde

Phone: +32 9 264 33 96
e-mail: robbe.riem@ugent.be