Afstudeerwerken 2003-2004


Sigma-Delta-gebaseerde signaalgeneratoren

Voor heel wat toepassingen heeft men nood aan bijzonder nauwkeurige signaalbronnen. Als voorbeeld vermelden we het testen en/of calibreren van A/D-convertoren. Typisch wordt hierbij een analoog sinuoidaal signaal aan de ingang van de converter aangelegd, en bestudeert men vervolgens de afwijkingen van de digitale uitgangscodes t.o.v. een perfecte sinus. Het is evident dat, wil men enkel de performantie van de convertor evalueren, het analoge ingangssignaal een hogere inherente nauwkeurigheid moet bezitten dan de te testen convertor. Omwille van de steeds stijgende performantie van de binnen onze groep ontwikkelde A/D-convertoren, wordt het moeilijk om hiervoor commercieel verkrijgbare signaalgeneratoren aan te wenden.

M.b.t. het genereren van nauwkeurige sinusoidale signalen bieden Sigma-Delta-gebaseerde oplossingen interessante perspectieven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een digitaal circuit gevolgd door een analoog filter. Het digitaal circuit implementeert een versmelting van een digitale oscillator met een Sigma-Delta omvormer. De eisen m.b.t. het analoge filter zijn gekoppeld aan keuzes gemaakt voor het digitaal gedeelte.

Het doel van deze thesis bestaat uit het evalueren en implementeren van een Sigma-Delta-gebaseerde signaalgenerator. Zowel een theoretische analyse, simulaties op systeem-niveau, als de ontwikkeling van de analoge en digitale hardware voor een prototype kunnen hierbij aan bod komen.

Student: Jürgen De Clercq
Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleiders: Johan Raman, Jeroen De Maeyer , Pieter Rombouts