Afstudeerwerken 2000-2001


Ontwerp van een gepijplijnde D/A convertor

Voor moderne communicatie-systemen zoals xDSL modems zijn hoog-performante D/A convertoren met zowel een hoge resolutie en bandbreedte als een laag vermogenverbruikt belangrijke bouwblokken. Typisch is er een resolutie van 10 tot 14 bit nodig en een signaal bandbreedte van 5 tot 15 MHz. Voor deze relatief grote bandbreedte wordt vaak een stroomsturende D/A converter gebruikt. Een interessant alternatief zou een implementatie op basis van geschakelde condensator technieken kunnen zijn. Hierbij kan een groot gedeelte van het A/D conversie circuit quasi passief uitgevoerd worden. Op deze manier wordt de dissipatie bijna volledig bepaald door de uitgangsbuffer. Daarnaast zijn er effici"ente fout-correctie technieken mogelijk zodat ook een hoge resolutie gehaald kan worden. Het doel van deze thesis is een dergelijke D/A convertor te ontwerpen met xDSL specificaties. De student/studente kan hierbij ervaring opdoen met belangrijke aspecten van analoog chip-ontwerp zoals opamp-ontwerp en geschakelde condensator technieken. Deze thesis verloopt in samenwerking met Alcatel Bell (Antwerpen). Daardoor zal de student/studente ook kennis kunnen maken met de aanpak van dergelijk chip ontwerp in de industrie.

Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Pieter Rombouts