Afstudeerwerken 1998-1999


Ontwerp van een switched-opamp gepijplijnde A/D omzetter

Switched opamp is een nieuwe techniek die toelaat om analoge elektronische circuits bij een extreem lage voedingsspanning te doen werken. Deze lage voedingsspanning wordt opgedrongen door de digitale circuits die in de toekomst bij een steeds lagere voedinsspanning zullen moeten werken: nu 3.3 Volt, straks 2.5 Volt, 1.8, ... Voor moderne systemen is het wenselijk dat het analoge en digitale gedeelte zoveel mogelijk samen geintegreerd zitten. Daarom zullen de toekomstige analoge circuits moeten kunnen werken bij een voeding van ongeveer 1 V. Het belangrijkste probleem bij een extreem lage voedingsspanning is, dat er gewoonweg niet genoeg spanning is om de transistoren in hun gewenste werkingsgebied te doen geleiden. Denk hierbij aan de 0.7 Volt drempel spanning voor bipolaire componenten. In CMOS techologie wordt daarenboven bijna altijd gebruik gemaakt van geschakelde circuits. De schakelaars blijken nog de meeste problemen op te leveren bij lage spanningen. Een creatieve oplossing voor dit probleem is het `switched opamp' principe.

Het doel van deze thesis is het switched opamp principe toe te passen bij het ontwerp van een gepijplijnde A/D omzetter met minder dan 1.5 Volt voedingsspanning. De student(e) zal hiervoor vertrekken van bestaande switched opamp bouwstenen. Eventueel kan deze thesis uitmonden in een effektief silicium prototype.

Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Pieter Rombouts
Student: Joachim Van Leeuwe