Afstudeerwerken 2005-2006


Studie en ontwerp van een hoge-snelheidsverbinding met adaptieve egalisatieHoge-snelheidstransmissie van (digitale) gegevens is bijzonder belangrijk. Bij de huidige snelheden vormt een elektrische verbinding tussen twee chips op hetzelfde bord (PCB) zelfs een uitdaging. De snelste elektrische verbindingen op dit moment maken gebruik van differentiële circuits. Hierbij wordt het signaal niet door de spanning op één geleider voorgesteld maar wel door de verschilspanning tussen twee geleiders. Concreet kunnen we hierbij denken aan Low Voltage Differential Signaling (LVDS). Wanneer men dergelijke technieken voor verbindingen over een grotere afstand wil gebruiken, kan men het laagdoorlaatfilter-effekt over de bedrading niet meer verwaarlozen. Dit zou dan uiteraard de haalbare snelheid over de verbinding beperken. Daarenboven hangt de bandbreedte van dit laagdoorlaatfilter af van de lengte van de bedrading. Een elegante oplossing voor dit probleem bestaat er uit het laagdoorlaatfilter te inverteren. Dit noemt men egalisatie. Vermits de lengte van de verbinding op voorhand niet nauwkeurig gekend is, is het wenselijk dat deze egalisatie zichzelf bijregelt. Men spreekt dan van adaptieve egalisatie. Het is de bedoeling om een studie te maken van gangbare technieken voor adaptieve egalisatie. Daarbij moet dan onderzocht worden welke uitdagingen het ontwerp van een dergelijke ontvanger met zich meebrengt. Finaal kan dan een ontwerp gemaak worden in een courante CMOS-technologie.

Studente: Jodie Buyle
Promotor: Prof. Ludo Weyten, Dr. ir. Pieter Rombouts
Scriptiebegeleider: Pieter Rombouts