Afstudeerwerken 2004-2005


frequency digitizer

Studie en ontwerp van een frequency digitizer

In moderne communicatiesystemen, bijv. voor mobiele draagbare toepassingen, zit de te verzenden informatie dikwijls vervat in de fase en/of de frequentie van de draaggolf. De bedoeling van de ontvanger is om deze fase-informatie digitaal ter beschikking te stellen zodat ze verder kan worden geïnterpreteerd. Een veelbelovende techniek bestaat erin om de fase van het ontvangen signaal rechtstreeks te digitaliseren. De elektronische bouwsteen die hiervoor gebruikt wordt is de frequency digitizer. Een aantal recente publicaties in toonaangevende tijdschriften tonen het groeiend belang van deze elektronische bouwblokken aan.

In deze thesis is het de bedoeling om de werking van een dergelijke frequency digitizer te onderzoeken. De theoretische analyse moet toelaten om zo'n digitizer te implementeren op een hoog abstractieniveau. Naar gelang de interesse van de student kunnen daarna een aantal kritische bouwblokken nog op een lager abstractieniveau worden ontworpen. In dat geval doorloopt de student bijna de volledige keten van idee tot effectieve realisatie doorlopen.

Student: Emmeric Tanghe
Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Jeroen De Maeyer, Pieter Rombouts, Johan Raman