Afstudeerwerken 1999-2000


Snelle stroomsturende DAC's

De synthese van complexe (analoge) signalen vormt een kritische schakel in heel wat communicatiesystemen. Wat betreft snelheid en resolutie worden dan ook hoge eisen gesteld aan de performantie van D/A-convertors voor dergelijke toepassingen.

Een interessante techniek bestaat erin een aantal (identieke) stroombronnen te gebruiken die op een gepaste wijze geschakeld worden. Dit laat enorm hoge sample-frequenties toe (meer dan 500 MHz). Een nadeel is echter dat de nauwkeurigheid beperkt wordt door de gelijkloop van deze stroombronnen. Hierdoor is het moeilijk om meer dan 10-bit nauwkeurigheid te halen.

Een veelbelovende aanpak is om het schakeltempo (veel) hoger te kiezen dan de Nyquistfrequentie. Zo kan het effect van elementtoleranties - dynamisch - verminderd worden. Op die manier kan het effect van de misaanpassing omgezet worden in bijv. witte ruis. Dit is meestal minder erg dan niet-lineariteit. In het kader van dit eindwerk zullen verschillende oplossingen vergeleken worden, zowel via simulaties als via een practische realisatie (eventueel als chipontwerp).

Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Pieter Rombouts