Afstudeerwerken 2003-2004


Sigma-Delta ADC met filters in continue tijd (2)

ADSL-modems worden gebruikt voor hogesnelheids-datatransmissie over een conventionele telefoonlijn. Het gebruik van een analoge telefoonlijn in combinatie met steeds complexer wordende bewerkingen op het signaal in het digitale domien vereist een performante A/D-convertor. Men denkt vandaag aan minstens 15-bit nauwkeurigheid gecombineerd met ongeveer 250 kHz-bandbreedte.

Voor de realisatie van deze specificaties wordt vandaag typisch een sigma-delta A/D-convertor gebruikt, geļæ½plementeerd met geschakelde condensatoren. Interessante varianten van deze aanpak werden door onze groep geconcretiseerd in prototype chips. Een knelpunt blijkt echter nog steeds een hoog stroomverbruik te zijn. Een lager stroomverbruik is theoretisch mogelijk met de recentelijk voorgestelde Sigma-Delta convertoren met filters in continue tijd. Om tal van redenen zal dit in de toekomst gecombineerd dienen te worden met extreem lage voedingsspanningen. Vandaag is dit in sommige gevallen slechts 1.8 V en in de toekomst zal dit verder afkalven tot ongeveer 1V.

Het is de bedoeling om in dit afstudeerwerk zo'n A/D convertor te ontwerpen. Dit laat toe om na te gaan of een lager stroomverbruik in de praktijk effectief mogelijk is zonder te moeten inboeten op snelheid of nauwkeurigheid. Hierbij wordt gemikt op een voedinggspanning van 1.5 V.

Student: Stefan Maeyaert
Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleiders: Jeroen De Maeyer, Pieter Rombouts, Johan Raman