Afstudeerwerken 2005-2006


Ontwerp van een continue tijd sigma delta modulator

Een essentieel onderdeel in veel communicatiesystemen is de analoog naar digitaal convertor (A/D-convertor). Een veel gebruikt type van A/D-convertor is de sigma delta modulator. Dit type maakt gebruik van een tegengekoppelde lus met een filter in het voorwaartse pad. Wordt dit filter in continue tijd uitgevoerd, dan spreekt men van een continue tijd sigma delta modulator. Dergelijke sigma delta modulatoren hebben interessante eigenschappen, onder meer met betrekking tot het vermogenverbruik.

In deze thesis is het de bedoeling een dergelijke A/D-convertor te ontwerpen. De student(e) zal hierbij vertrekken van een aantal ideeën die gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten van de CAS-onderzoeksgroep. De uitgewerkte ideeën zullen daarna opgenomen worden in het ontwerp. De eigenlijke realisatie van het ontwerp zal gebeuren in een typisch submicron CMOS-proces (bv. 0.35 um). Bij het uitvoeren van de thesis zal de student(e) geconfronteerd worden met tal van uitdagingen, zowel op circuitniveau (bijv. ontwerp van operationele versterkers) als op systeemniveau (bijv. keuze van de topologie).

Student: Sven Duchatelet
Promotor: Prof. Ludo Weyten, Dr. ir. Pieter Rombouts
Scriptiebegeleider: Jeroen De Maeyer