Afstudeerwerken 2004-2005


camera-chip

Het ontwerp van een gepijplijnde 10-bit hoge-snelheids A/D-convertor voor de uitlezing van een elektronische camera-chip.

Een essentieel gedeelte van een elektronische camera is de analoog naar digitaal convertor (A/D-convertor). Dit gedeelte van de chip digitaliseert de uitgang van de individuele pixelsignalen. Omdat er typisch slechts één A/D-converter gebruikt wordt, moet deze tijdens één beeldperiode alle analoge pixelsignalen omzetten. Daarom zijn de snelheidsvereisten aan de convertor hoog (meer dan 10 MHz). Het is de bedoeling dit systeem in massa te produceren. Daarom moet deze A/D-converter zo compact mogelijk (kleine Si-oppervlakte) zijn. Daarnaast moet hij ook naar stroomverbruik geoptimaliseerd worden.

In deze thesis is het de bedoeling een dergelijke A/D-convertor te ontwerpen. Dit ontwerp zou in een typisch submicron CMOS-proces gerealiseerd worden. Hierbij wordt de student(e) geconfronteerd met tal van uitdagingen, zowel op circuitniveau (bijv. ontwerp van snelle opamps) als op systeemniveau (bijv. foutcorrectie). Het geheel verloopt in samenwerking met Melexis (een van de wereldleiders in chips voor automotive toepassingen). Daardoor zal de student/studente ook kennis kunnen maken met de aanpak van dergelijk chipontwerp in de industrie.

Student: Johannes Vanoverschelde
Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleiders: Pieter Rombouts, Johan Raman, Jeroen De Maeyer