Afstudeerwerken 2000-2001


Ontwerp van een banddoorlaat Sigma-Delta modulator

In de meeste radio systemen wordt een nuttig signaal op een draaggolf gemoduleerd. Bij geavanceerde digitale modulatietechnieken worden hierbij in-fase en kwadratuurcomponenten (I en Q) gebruikt. Aan de ontvangerzijde moet dit complex signaal weer gedemoduleerd worden. Zeer vaak is het interessant om deze operatie digitaal uit te voeren. Traditioneel worden de I en de Q signalen omgezet naar basisband. Deze worden dan m.b.v. twee A/D convertoren in digitale vorm omgezet. De (digitale) beslissingseenheid reconstrueert hieruit de uitgezonden informatie. Een interessant alternatief zou zijn om het gemoduleerde (banddoorlaat) signaal om te zetten m.b.v. slechts ´┐Żn enkele banddoorlaat Sigma-Delta modulator. Het doel van deze thesis is om een dergelijke banddoorlaat Sigma-Delta modulator te ontwerpen in een standaard CMOS proces. Hierbij zal de student/studente o.a. ervaring kunnen opdoen Sigma-Delta modulatie, dynamische correctie technieken, opamp ontwerp en geschakelde condensator technieken.

Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Pieter Rombouts