Afstudeerwerken 2000-2001


Ontwerp van een actief filter in CMOS

Deze thesis verloopt in samenwerking met Alcatel Bell en heeft tot doel een geļæ½tegreerde oplossing uit te werken voor de filters die in hun volgende generatie xDSL modems gebruikt wordt. Dergelijke filters zijn nodig voor anti-aliasing en onderdrukking van signalen op spiegelfrequenties. In eerste instantie kan men hierbij natuurlijk aan het gebruik van passieve filters denken. Een belangrijk nadeel hiervan is evenwel dat dit veel plaats inneemt en gevoelig is aan inkoppeling van ongewenste signalen. Een interessant alternatief is dan ook om er naar te streven om dit filter mee te integreren. Omwille van de strenge specificaties qua lineariteit en ruisgedrag, vormt dit een niet-triviale uitdaging. Het doel van deze thesis is het ontwerp van een actief filter in CMOS dat voldoet aan typische xDSL specificaties. Een aspect dat hierbij zeker aan bod zal komen is de keuze van een gepaste architectuur (gmC-filters, RC actieve filters, ...).

Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Johan Raman