Afstudeerwerken 2001-2002


Studie en ontwerp van een 10-bit A/D converter voor VDSL toepassingen

Voor tal van toepassingen zijn A/D convertoren met een zeer hoge bemonsteringssnelheid (> 100 MHz) nodig. Hierbij denken we o.m. aan het leeskanaal van een disk-drive maar vooral ook aan communicatietoepassingen. De meest evidente architectuur voor een dergelijke converter noemt men de ``full-flash''. Hierbij zijn er evenveel comparatoren als mogelijke uitgangscodes. Voor een 10-bit resolutie zijn er dan echter al 1023 comparatoren nodig. Dit is in de praktijk te veel. Als alternatief werden daarom de vouw-techniek (Engels: ``folding'') en de interpolatie-techniek voorgesteld.

Het is de bedoeling een A/D convertor te ontwerpen op basis van deze technieken. Deze thesis verloopt in samenwerking met Alcatel Bell (Antwerpen). Daardoor zal de student/studente ook kennis kunnen maken met de aanpak van dergelijk chipontwerp in de industrie.

Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Pieter Rombouts