Afstudeerwerken 2001-2002


Studie en ontwerp van een zeer compacte 15-bit A/D converter voor ADSL-toepassingen

ADSL is een vrij jonge technologie voor hogesnelheids-datatransmissie over een conventionele telefoonlijn. Hiervoor worden complexe modulatie- en synchronisatietechnieken gebruikt. In de praktijk worden deze digitaal geimplementeerd. Dit betekent dat er zeer strenge eisen gesteld worden aan de A/D-convertoren voor deze systemen: 15-bit nauwkeurigheid gecombineerd met een signaalbandbreedte van 1.1 MHz. Traditioneel worden deze convertoren gerealiseerd met Sigma-Delta modulatoren. Een nadeel van deze aanpak is dat de benodigde chipoppervlakte vrij groot is. Een alternatieve techniek waarmee de vereiste specificaties ook (net) te halen zouden, zijn is de ``extended counting''-techniek. Deze aanpak laat toe om de convertor te realiseren op een veel kleinere chipoppervlakte.

Het is de bedoeling een A/D convertor te ontwerpen voor ADSL-toepassingen op basis van deze ``extended counting''-techniek. Deze thesis verloopt in samenwerking met Alcatel Bell (Antwerpen). Daardoor zal de student/studente ook kennis kunnen maken met de aanpak van dergelijk chipontwerp in de industrie.

Promotor: Prof. Ludo Weyten
Thesisbegeleider: Pieter Rombouts