Afstudeerwerken 2005-2006


Studie en ontwerp van een (pseudo) 2-pad banddoorlaat Sigma Delta ADC


De trend in draadloze communicatiesystemen om zoveel mogelijk signaalverwerking in het digitale domein uit te voeren, leidt tot architecturen waarbij gebruik wordt gemaakt van banddoorlaat analoog naar digitaal convertoren (ADC). Meer specifiek kiest men typisch voor banddoorlaat Sigma Delta ADCs omwille van hun goede eigenschappen met betrekking tot circuitimperfecties. Een mogelijke strategie bij het ontwerp van dergelijke banddoorlaat ADCs bestaat erin te vertrekken van een laagdoorlaat prototype. Door middel van een 2-pad transformatie kan dan de gewenste banddoorlaat modulator bekomen worden. Het resultaat van deze operatie is een systeem waarbij 2 ADCs in parallel geplaatst worden, elk werkende aan de helft van de klokfrequentie. Voor breedband toepassingen is deze reductie van de klokfrequentie een zeer gunstige eigenschap. Voor minder breedbandige toepassingen is deze reductie niet strik noodzakelijk en kan dit ingeruild worden tegen een halvering van de hoeveelheid hardware. In de literatuur wordt dit ook wel een pseudo 2-pad banddoorlaat Sigma Delta ADC genoemd. Dit eindwerk zal enerzijds bestaan uit het verwerven van de nodige inzichten omtrent de werking van Sigma Delta ADCs. Anderzijds is het de bedoeling om verschillende topologieën te bestuderen, die toelaten om een 2-pad banddoorlaat Sigma Delta ADC te implementeren. Finaal wordt gestreefd naar een effectief CMOS ontwerp. Zowel theoretische analyse, als simulaties op systeemniveau en ontwerp op circuitniveau komen hierbij aan bod.

Student: Roel Beernaert
Promotor: Prof. Ludo Weyten, Dr. ir. Pieter Rombouts
Scriptiebegeleider: Stijn Reekmans