Masterproeven 2011-2012


VCO-gebaseerde A/D omzetting.


Probleemstelling:

De systemen voor mobiele communicatie van de 4de generatie (zoals WiMax en LTE) zullen een bandbreedte van minstens 20 MHz nodig hebben. De demodulatie van dergelijke telecomsignalen gebeurt altijd in het digitale domein. Daarom is een nauwkeurige en snelle A/D-omzetter nodig, die ook nog weinig verbruikt. Een nieuwe aanpak hiervoor maakt gebruik van zogenaamde VCO-gebaseerde quantisering. Hierbij wordt de uitgang van een VCO bemonsterd en als een ruwe digitale code geënterpreteerd (bijv 3-bits). De VCO loopt hierbij aan zeer hoge frequentie (bijv. 2GHz). Door gepast uitmiddelen zou men dan een nauwkeurige digitale uitgangswaarde in een 20 MHz bandbreedte moeten kunnen bereiken. Het grote voordeel hierbij is dat er geen operationele versterkers nodig zijn, daardoor biedt deze aanpak (in theorie) de mogelijkheid om het vermogen sterk te reduceren.


Doelstelling:

Het doel van deze masterproef is om te onderzoeken of het inderdaad mogelijk is om een voldoende nauwkeurige A/D-omzetting te realiseren met een 20MHz bandbreedte en om daarna een dergelijke omzetter te ontwerpen en een hedendaagse sub-micron technologie.

Hierbij komen verscheidene aspecten aan bod. Uiteraard moet uitgezocht worden welke types VCO hiervoor het meest geschikt zijn en wat de belangrijkste beperkingen hierbij zijn. Het valt te verwachten dat de belangrijkste beperking hierbij gevormd zal worden door de niet-lineariteit van de VCO, maar wellicht is het mogelijk om hiervoor een compensatie uit te werken.


Meer over de context


Student: Björn Van Keymeulen
Promotor: Prof. Pieter Rombouts
Begeleider: ir. Maarten De Bock