Afstudeerwerken 2008-2009


Ontwerp van een Klasse-D audio vermogenversterker.

Probleemstelling:
Vermogenversterkers voor audiotoepassingen zijn traditioneel gebaseerd op een eindtrap die werkt in een soort klasse A/B regime. Het rendement van een dergelijke eindtrap is inherent beperkt en er wordt vrij veel gedissipeerd in de transistoren van de eindtrap. Dit geeft allerlei koelingsproblemen, wat ertoe leidt dat dergelijke versterkers toch nog altijd vrij volumineus zijn.

Bij een zogenaamde klasse D versterker kan het rendement veel hoger zijn. De reden hiervoor is dat de vermogentransistoren nu als schakelaar gebruikt worden. Op deze manier staat er nooit veel spanning over de vermogentransistor wanneer er stroom door loopt zodat de dissipatie beperkt blijft. Op deze manier kan men een veel hoger rendement bereiken. Hierdoor krijgt men een compacter en goedkoper systeem.

Doordat de vermogentransistor nu aan- en uitgeschakeld wordt, krijgt men een soort blokgolf aan de uitgang. Door de sturing op een gepaste manier te moduleren kan men er echter voor zorgen dat de gemiddelde waarde van het uitgangssignaal gelijk is aan de gewenste uitgangsspanning. Achter deze klasse D eindtrap plaatst men dan een verliesloos LC-filter dat de schakelruis moet wegfilteren.

Doelstelling:
Op dit moment beginnnen klasse D versterkers voor audio door te breken.
Bij nagenoeg alle bestaande oplossingen is de de sturing gebaseerd op een analoge regelkring rond de vermogen-eindtrap. Tot nog toe zit het LC-filter niet in de regelkring omdat dit stabiliteitsproblemen geeft. Nochtans zou het voordelig zijn om dit LC-filter wel in de regelkring op te nemen. Op die manier kunnen niet-idealiteiten in de spoelen en de luidsprekers mee onderdrukt worden door de kringwinst van de regelkring. Recent onderzoek in de CAS-onderzoeksgroep heeft geleid tot een nieuwe sturing die wel toelaat om het LC-filter in de regelkring op te nemen. Hiervan werd reeds een prototype gerealiseerd op bord-niveau. Het is nu de bedoeling om een volledig geïntegreerd circuit (chip) te ontwerpen dat deze sturing realiseert. Hierbij komen nagenoeg alle aspecten van modern elektronisch ontwerp aan bod: zowel een systeemniveau studie van de regeling als het ontwerp van alle bouwblokken (opamps e.d.) en finaal een layout van de volledige schakeling.

Studenten: Robrecht Bisschop en Laurent Cattoir
Promotoren: Prof. Pieter Rombouts, Prof. Ludo Weyten
Scriptiebegeleiders: Prof. Pieter Rombouts, ir. Pierre Woestyn