Afstudeerwerken 2007-2008


Ontwerp van een laag-vermogen hoge-snelheids Sigma-Delta modulator

Probleemstelling:
De A/D-omzetter is een van de belangrijkste bouwblokken in hedendaagse (draadloze) communicatiesystemen zoals UMTS en WLAN. De eisen hieraan zijn een hoge nauwkeurigheid, een hoge bandbreedte en - last but not least - een laag vermogenverbruik. Om de vereiste hoge nauwkeurigheid te behalen is Sigma Delta modulatie de aangewezen aanpak. Dit soort omzetter laat immers toe om de A/D-omzetting uit te voeren met een veel hogere nauwkeurigheid dan de nauwkeurigheid van de elektronische componenten. Om dit te bereiken, bemonstert een dergelijke omzetter aan een veel hogere frequentie dan volgens de Nyquist-voorwaarde nodig is. Dit noemt men overbemonstering. Helaas, is het door de noodzaak van overbemonstering moeilijk om een hoge bandbreedte te realiseren met een accepatabel stroomverbruik.

Doelstelling:
Traditioneel worden Sigma Delta modulatoren gerealiseerd met behulp van geschakelde condensator technieken. Recent werd in de onderzoeksgroep een techniek ontwikkeld die toelaat om de omzettingssnelheid van dergelijke modulatoren te verdubbelen, zonder het vermogenverbruik te verhogen. Daarnaast werd een volledig ander concept geëxploreerd namelijk het gebruik van continuë tijdsfilters in de modulator. In dit eindwerk zullen in een eerste fase de vermogen-efficiëntie van beide technieken geëvalueerd worden. Het is de bedoeling om daarna één van beide opties volledig uit te werken tot een volledig geïntegreerd prototype (chip) in een hedendaagse CMOS-technologie. Hierbij komen zowel theoretische analyse, als simulaties op systeemniveau en ontwerp op circuitniveau aan bod. Door het uitdagend karakter, biedt dit onderwerp zeer veel mogelijkheden voor de student om zichzelf te bewijzen.

Student: Maarten De Bock
Promotor: Prof. Pieter Rombouts
Scriptiebegeleiders: Prof. Pieter Rombouts, ir. Stijn Reekmans