Afstudeerwerken 2006-2007


Studie en ontwerp van een ADC voor multi-standaard ontvangers

Probleemstelling:
De drang naar grotere bandbreedte in draadloze communicatiesystemen leidde tot de ontwikkeling van derde generatie (3G) mobiele standaarden. Een voorbeeld hiervan is het "Universal Mobile Telecommunication System" (UMTS). Heden ten dage zijn er al commercieel beschikbare UMTS-ontvangers. Echter om een goede marktpenetratie te verzekeren, moeten deze ontvangers ook vroegere standaarden, zoals b.v. GSM, ondersteunen. Zo garandeert men een zekere vorm van achterwaartse compatibiliteit. Het uiteindelijk doel is één universele ontvanger zou bestaan die in staat is de verschillende draadloze standaarden op een correcte manier te verwerken. Een gevolg van multi-standaardontvangers is dat de ontvangerstructuur vlug groot, complex en duur wordt als er geen bouwblokken hergebruikt worden voor de verschillende standaarden. Daar het hergebruiken van hardware gemakkelijker gaat voor digitale dan voor analoge systemen zal men de ontvanger zo ontwerpen dat de analoog-naar-digitaal convertor (ADC) zich zo dicht mogelijk bij de antenne bevindt. Op deze manier kunnen we maximaal gebruik maken van de flexibiliteit van digitale signaalverwerking. Een nadeel van deze oplossing is dat de ADC-specificaties heel streng worden.

Doelstelling:
In dit eindwerk richten we ons op de studie van multi-standaardontvangers in het algemeen en op het ontwerp van een gepaste ADC in het bijzonder. Enerzijds is het de bedoeling de verschillende standaarden te bestuderen. Anderzijds zullen in dit eindwerk de nodige inzichten omtrent de werking en het ontwerp van een ADC verworven worden. Finaal wordt er gestreefd naar een effectief CMOS-ontwerp. Zowel theoretische analyse, als simulaties op systeemniveau en ontwerp op circuitniveau komen hierbij aan bod. Door het uitdagend karakter, biedt dit onderwerp zeer veel mogelijkheden voor de student om zichzelf te bewijzen en zullen vooral de creativiteit en zelfstandigheid gestimuleerd worden.

Student: Brecht Ameije
Promotoren: Prof. Pieter Rombouts, Prof. Ludo Weyten
Scriptiebegeleider: Stijn Reekmans