Afstudeerwerken 2006-2007


Modellering en ontwerp van een D/A-omzetter met zelfcalibratie

Probleemstelling:
Digitaal naar analoog omzetters zijn belangrijke bouwblokken in tal van systemen. Dergelijke bouwblokken zetten immers een digitaal signaal om in een analoog signaal. Ze zitten dan ook aan elke interface tussen digitale signaalverwerkingsblokken en de fysische werkelijkheid. Doordat de prestaties van de digitale signaalverwerking zo zijn toegenomen, streeft men ernaar de prestaties van bouwblokken zoals D/A-omzetters ook te doen toenemen. In het bijzonder tracht men om de snelheid van de D/A-omzetters te doen toenemen. De belangrijkste limiet die zich hierbij op dit moment voordoet is de synchronisatie tussen de verschillende schakelelementen. Dit geeft ongewenste schakelverschijnselen en daardoor een belangrijke degradatie van de signaalintegriteit.

Doelstelling:
In dit werk is het de bedoeling om een dergelijke hogesnelheids D/A-omzetter te ontwerpen. Uiteraard moeten er hierbij maatregelen getroffen worden om het effect van de parasitaire schakelverschijnselen onder controle te houden. In dit werk is het de bedoeling om hiervoor (zelf-)calibratie te gebruiken. Hierbij trachten we de grootte en het effect van deze schakelverschijnselen te schatten en ervoor te corrigeren. In dit werk komen dan ook verscheidene aspecten aan bod: effectief chipontwerp van de bouwblokken maar ook modelleren van de schakeleffecten en de zelf-calibratie opbouwen.

Student: Bart De Vuyst
Promotoren: Prof. Pieter Rombouts, Prof. Ludo Weyten
Scriptiebegeleider: Stijn Reekmans