ELIS Practicumzaal


In de practicumzaal van ELIS zijn de oscilloscopen d.m.v. USB aangesloten op de computer. Met deze verbinding kan de oscilloscoop uitgelezen en aangestuurd worden. Deze documenten zijn daarbij nuttig: