Ingenieursproject II


lesgevers
en
medewerkers

inhoud
voorkennis
evaluatie

  • Doel: in groepsverband een elektrische schakeling ontwerpen en realiseren.
  • Inhoud: Ontwerp van een analoge/digitale schakeling op basis van een vooropgegeven input-output gedrag, bouwen van een prototype, gebruik van meetapparatuur om het gedrag te valideren (zie ook ECTS-fiche).
  • Voorkennis: 'Elektrische schakelingen en netwerken', ook raakpunten met 'Materialen in de elektronica' en 'Digitale elektronica'.
  • Evaluatie: niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen

praktische
organisatie
en links


  • woensdag 11h30 - 18h45