Bio-elektronica


lesgever
en
medewerkers

inhoud
voorkennis
evaluatie


  • Doelstelling: basiskennis verwerven over elektronische systemen en componenten en hun toepassingen in de biomedische wereld.
  • Inhoud: elektrische netwerken, operationele versterkers, veldeffecttransistoren, inleiding tot sensoren, inleiding tot acquisitiesystemen (opbouw, black box gedrag, storingen) (zie ook ECTS-fiche).
  • Voorkennis: Systemen en Signalen, Natuurkunde II.
  • Evaluatie: beoordeling van practicumwerk, schriftelijk examen (gesloten boek)

praktische
organisatie
en links

  • lessen: dinsdag 13h00 - 16h00
  • oefeningen: dinsdag 8h30 - 11h30
  • De syllabus wordt u bezorgd tijdens de lessen.