Band-doorlaat sigma delta modulatie


In de context van software radio is een banddoorlaat Sigma Delta modulator interessant. Het is immers zo dat radio-signalen typisch een relatief beperkte bandbreedte hebben, maar het ontvangen signaal zit typisch wel op een hoge (midden-)frequentie. In een traditionele ontvanger wordt dit signaal in het analoge domein naar een lage frequentie geconverteerd, maar dit wil men vermijden bij software radio. Een oplossing hiervoor is om de signaalband gecentreerd rond een hoge frequentie rechtstreeks te digitaliseren met een banddoorlaat Sigma Delta modulator.

Een meer geavanceerde technologie hiervoor is de zogenaamde quadratuur banddoorlaat Sigma Delta modulator. Dit is een verbetering van gewone banddoorlaat Sigma Delta modulatie. Bij dergelijke quadratuur banddoorlaat Sigma Delta modulatoren worden twee signalen tegelijkertijd behandeld (de zogenaamde I en Q componenten), dit leidt tot een duidelijke vereenvoudiging van de hardware. Een typisch uitgangsspectrum van een dergelijke quadratuur banddoorlaat modulator staat hier links afgebeeld. We zien dat het uitgangsspectrum zeer veel ruis bevat, behalve in een smalle band gecentreerd rond de gewenste signaalfrequentie.

Een van de belangrijkste problemen bij dergelijke modulatoren is de ongelijkheid tussen de verschillende takken intern in de modulator (path-mismatch). Dit geeft ongewenste stoortonen. In de onderzoek worden hiervoor oplossingen voorgesteld en efficiente circuits ontworpen. Rechts staat een foto van een prototype chip die werd ontworpen in samenwerking met de groep van Luis Hernandez (van UC3M-Madrid)